Et slag for beskæftigelsen

Bedre indkomstmuligheder er et væsentligt element i at styrke muligheden for en bedre fremtid, ikke mindst for unge, hvor arbejdsløshed er et stort problem og en væsentlig hæmsko for demokratisk transition. Læs om DAI-støttede indsatser.