Syriens flygtninge

Snart tre år efter oprøret i Syrien er tæt mod to en halv million syrere blevet fordrevet fra Syrien. DAI’s partnerorganisationer støtter langsigtede tiltag i Jordan og Libanon, som understøtter disse menneskers liv, også på den anden side af deres flygtningetilværelse. Fundamentet for dette arbejde er tusindvis af syriske frivillige, som løfter i flok i deres lokalsamfund.
I dette tema kan du læse om rehabilitering af torturofre, unge syrere og jordanere, som i fællesskab øger beskæftigelse og livskvalitet i en jordansk by under pres, dialog og forsoning mellem politiske modstandere samt satirisk dukketeater, som bruger satire og sort humor til at give luft i dagligdagen.