Terror til trods – vi vil hinanden

Der har det sidste årti været masser af forsøg på at så splid imellem Øst og Vest, kristne og muslimer og danskere og arabere. Men dem, der taler hadets og konflikternes sprog, har faktisk også bidraget til det modsatte: at øge danskernes og arabernes nysgerrighed og engagement i hinanden.

En ny undersøgelse viser, at tegningesagen faktisk øgede danskernes tolerance og nysgerrighed om Mellemøsten og Islam. Og en ny rapport fra Anna Lindh Fonden fortæller, at danskernes bevidsthed om og interaktion med borgere i den sydøstlige middelhavsregion er steget sammen med et ønske om et positivt forhold mellem Europa og de ​​arabiske lande.

I redaktionen på Det Arabiske Initiativ nikker vi genkendende til den øgede mellemfolkelige interesse mellem Danmark og den Arabiske Verden. I ti år har danskere og arabere sammen engageret sig i projekter for økonomisk udvikling og jobskabelse, menneskerettigheder og ligestilling, interkulturel dialog, god regeringsførelse og styrkelse af videnskabsbaserede samfund.

Læs om nogle af de indsatser og folkene bag dem i dette tema.