Partnere

الوفد يزور الدنمارك في إطار المشروع التونسي الدنماركي “التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل في قطاع الألبان بولاية باجة”، ويضم في عضويته مهنيين و فنين من الإدارة المركزية والجهوية بباجة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، و ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة.

De strategiske partnerorganisationer for Det Arabiske Initiativ

Hvor Det Arabiske Initiativ historisk har arbejdet med en bred gruppe af danske partnere, blev det i 2013 besluttet, at programmet i fremtiden skulle fokusere på et begrænset antal strategiske partnere, som ville kunne indgå mere robuste og langsigtede aftaler med deres MENA-partnere.

Partnerskaberne er blevet udvalgt på grundlag af deres relevans for de tematiske fokusområder, deres administrative kapacitet, deres viden om MENA-regionen og styrken og gensidigheden af deres partnerskaber i MENA-regionen. Der blev lagt væk på organisationer, der har udvist faglig og administrativ kapacitet til gennemførelse af bæredygtige DAI-partnerskabsinitiativer i tæt samarbejde med de lokale arabiske partnere.

På baggrund af disse kriterier blev 11 danske organisationer udvalgt som strategiske partnere i februar 2013. Dem finder du nedenfor.

Tre af de strategiske partnerskaber omfatter desuden såkaldte “mini-pools” for at muliggøre, at andre civilsamfundsorganisationer kan modtage støtte til mindre projekter. Dem kan du læse om i sektionen Søg Støtte.
Desuden finder yderligere engagementer sted under DAI, nemlig den fortsatte støtte til Det Dansk-Egyptiske Dialog Institut (DEDI), den bilaterale støtte til internationale organisationer som UNDP, Verdensbanken og Den Afrikanske Udviklingsbank, og støtten til et nyt Akademisk Partnerskabs engagement, som vil fokusere på et begrænset antal strategiske partnere med et mere langsigtet perspektiv.

Herunder kan du læse mere om de 11 strategiske partneres arbejde under DAI.

Dignity - Dansk Institut mod Tortur

DIGNITY's indsatser falder inden for temaet grundlæggende menneskerettigheder, friheder og god regeringsførelse. DIGNITY fokuserer på at bekæmpe tortur samt monitorering og dokumentation af torturtilfælde i samarbejde med både med statslige institutioner og NGO’er i Jordan, Tunesien, Egypten og Libyen (Marokko er under opstart) samt arbejde med torturforebyggelse og -rehabilitering i regionale og tværgående projekter.

EuroMediteranean Human Rights Network

Det overordnede formål med de foreslåede indsatser er at fremme menneskerettigheder og demokratiske reformer i MENA, herunder at fremme menneskerettigheds- og civilsamfundsdimensionen af EU’s naboskabspolitik i syd. De foreslåede indsatser falder inden for temaet grundlæggende menneskerettigheder, friheder og god regeringsførelse. EMHRN og EMHRF står overfor en udfordring i forhold til at styrke arbejdet med at inkludere nye aktører, herunder religiøst baserede aktører. Organisationerne er endvidere opmærksomme på, at der er behov for at dialog og partnerskabsopbygning i højere grad skal rettes mod det danske samfund.

Institut for Menneskerettigheder

IMRs indsatser falder inden for temaet grundlæggende menneskerettigheder, friheder og god regeringsførelse. IMR har søsterorganisationer i MENA-regionen som naturlige partnere. Organisationen er opmærksom på, at der er behov for at styrke dialog- og partnerskabsaspektet både i MENA-regionen og i Danmark.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

DUF er en paraplyorganisation for de organiserede ungdomsorganisationer i Danmark. DUF understøtter samarbejde mellem de danske DUF-medlemmer og søsterorganisationer i MENA-regionen og har således et stort netværk af både danske og arabiske partnere. Organisationen har stor erfaring med dialog-arbejde, blandt andet gennem dens arabiske og danske ’dialog-ambassadører’. DUF har med en ”minipulje” mulighed for at bevilge midler til partnerskabsansøgninger fra sine medlemsorganisationer.

KVINFO

KVINFO arbejder indenfor temaet ” Kvinders ’empowerment’ og ligestilling blandt kønnene” med aktiviteter der har til hovedformål at forbedre kvinders rettigheder, styrke deres deltagelse i samfundet samt at fremme lige rettigheder mellem kvinder og mænd i MENA regionen.
KVINFO er både implementerende aktør og paraplyorganisation for en bred vifte af danske samarbejdspartnere. Med en ”mini-pulje”, der er åben for ansøgninger fra arabiske og danske organisationer, fremmes outreach og inklusion.

Danmission

Danmissions overordnede formål er at fremme interkulturel og interreligiøs dialog og forståelse, hvilket er en prioritet under den nye strategiske ramme for Det Arabiske Initiativ under temaet opbygning af videnssamfund. Brobygningen sker gennem dialogmøder, konferencer, seminarer og online undervisning i tæt samarbejde med større og anerkendte lokale dialogorienterede religiøse ledere og organisationer.

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirkes programmer falder inden for temaet til fremme af menneskerettigheder, friheder og god regeringsførelse. Deres hovedformål er at styrke uformelle ungdomsgruppers indflydelse på sociale og politiske processer ved at udvikle deres kapacitet til at engagere sig i og blive fortalere for en udvikling med fokus på demokrati og rettigheder for alle. Med en ”mini-pulje”, der er åben for ansøgninger fra danske og arabiske civilsamfundsorganisationer fremmes outreach og inklusion af både arabiske og danske organisationer.

International Media Support

IMS projekter i MENA-regionen falder inden for temaet opbygning af videnssamfund. Deres overordnede formål er at styrke frie medier, herunder blandt andet gennem styrkelse af undersøgende journalistik, dokumentarfilm og mediemonitorering.

Kvinderådet, LOKK og Danner

Kvinderådet i Danmark , LOKK ( Landsorganisationen af ​​kvindekrisecentre i Danmark) og Danner arbejder tæt sammen i et fælles program til bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. Programmet sigter mod at forbedre dialogen , forståelsen og samarbejdet mellem de organisationer i Danmark og Mellemøsten og Nordafrika ( MENA ), der arbejder med vold mod kvinder, kvinders selvstændiggørelse og ligestilling.

Dansk Industri

DIs overordnede formål er at fremme social dialog på arbejdsmarkedet. De falder inden for temaet økonomisk vækst og beskæftigelse. DI har fokus på netværkssamarbejde med søsterorganisationer i Nordafrika, især Marokko, Tunesien og Egypten. DI samarbejder i MENA med LO/FTF om dialog og samarbejde om ”den danske model”.

Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatets overordnede fokus i regionen er støtte til de demokratiske reformprocesser og til at styrke fagbevægelsens evne til at indgå i en social dialog med arbejdsgiverne og staten. Ulandssekretariatet har projekter i Egypten, Marokko, Tunesien og Bahrain. På nær et flerårigt samarbejde med fagbevægelsen i Marokko er Ulandssekretariatets engagement i regionen forholdsvis nyt. Dog udgør den uro, som flere lande fortsat er plaget af, en udfordring for implementeringen af programmerne.